Zamjenik načelnika: Tomo Đaković (HSU)

telefon: 032/854-400

fax: 032/854-610

mob.: 099/4547-495

e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

Načelnik: Josip Krnić (SDP)

telefon: 032/855-943

fax: 032/854-610

mob.:098/216-350

e-mail: jkrnic@gmail.com

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

JAKOB VERIĆ (NEZAVISNI) – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

MATO ČIVIĆ (SDP) – PODPRESJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

IVAN KAPOVIĆ (SDP) – ČLAN

SNJEŽANA MRKONJIĆ (SDP) – ČLANICA

MARIJA GREGOROVIĆ (SDP) – ČLANICA

IVAN KATUŠIĆ (HSU) – ČLAN

JOSIP GREGOROVIĆ (HSU) – ČLAN

JAKOB LIČANIN (NEZAVISNI) – ČLAN

MARKO MRKONJIĆ (HDZ) – ČLAN

VEDRANA DŽOIĆ (HDZ) – ČLANICA

DEJAN GREGIĆ (HDZ) – ČLAN

MIRJANA GUGIĆ (HDZ) – ČLANICA

ZVONKO PETRIČEVIĆ (HDZ) – ČLAN

Skip to content