1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda
Predsjednik – Valentin Katušić (098/799-334)
2. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Predsjednik – Mato Knežević (098/618-549)
3. Crveni križ Babina Greda
Predsjednik – Ivan Džinić (098/9046-281)

Konjogojstvena udruga Babina Greda

Konjogojstvena udruga Babina Greda

Konjogojstvena udruga Babina Greda osnovana je 12. travnja 1942. godine. Tadašnji cilj udruge bio je dobiti čistokrvno lipicansko grlo, a današnji cilj je očuvati lipicanskio grlo u Babinoj Gredi. Prvi predsjednik udruge je Žeravije Stojanović i na čelu udruge je bio do 1979. godine. Konjogojstvena udruga organizira svake godine, drugi vikend u lipnju manifestaciju Konji bjelci, ove godine će se održati po 26 puta. Na svakoj manifestaciji bira se najljepša zaprega te je organizirano natjecanje u sljedećim disciplinama: sklapanje kola, vezanje repa, vožnja na paliji i tekličko jahanje. Članovi udruge sa svojim zapregama uljepšavaju brojne kulturne manifestacije u Hrvatskoj kao što su Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo, Đakovački vezovi, Šokačko sijelo. Članovi konjogojstvene udruge u Babinoj Gredi organiziraju pokladno jahanje na pokladni ponedjeljak, a u goste im dolaze i članovi ostalih konjogojstvenih udruga. Udruga danas broji preko 100 članova.

Čija kola, čija kola klepeću sokakom?

To su naša, to su naša, idu sa salaša.

Voze šumu, voze šumu, bili su na drumu.

Voze slamu, voze slamu, bili su na stanu.

Konji vranci, konji vranci, to su gradišćanci.

Konji bijelci, konji bijelci, to su babogreci.

 

KONJI BIJELCI

Manifestacija Konji bijelci prvi je put održana prve nedjelje u kolovozu 1981. godine u Babinoj Gredi. Na prvoj manifestaciji sudjelovali su svi članovi Udruge i brojni suradnici.

Posljednjih 16 godina subotom (dan uoči glavne manifestacije) se održava Sajam konja lipicanske pasmine.

U prvom dijelu manifestacije bira se najljepša zaprega.
Nakon toga održava se natjecanje  u slijedećim disciplinama:
sklapanje kola, vezanje repa, uprezanje konja, vožnja na paliji i
tekličko jahanje.

Konjogojstvenu udrugu Babina Greda postoji već 64 godine.
Prvom sastanku udruge prisustvovalo je 17 osnivača. Tadašnji cilj udruge bio je dobiti čistokrvnog lipicanca sposobnog za sve poslove pa i za paradu.

Stihovi stare narodne pjesme “Konji bijelci, to su Babogreci”, ima pokriće i kod danjašnje generacije Babogredaca, jer tradicija koju su započeli tadašnji konjogojci, uspješno se nastavlja.

Ivan Stojanović bio je predsjednik udruge od 1980. do 1989. godine.

Antun Vuković obnašao je dužnost predsjednika od 1990. do 1993. godine.

Sadašnji predsjednik Udruge je Đuro Gregorović, koji je na toj dužnosti od 1994. godine.

Jedna od specifičnosti Babine Grede su Pokladni jahači, tradicija koja se održala više od 200 godina, od vremena Vojne krajine. Tadašnji su graničari svečano odjeveni išli u obilazak svojih pajdaša na graničnim postajama noseći im pokladno jelo i piće. Po povratku sa granice, jahači su projahali po svim sokacima sela, a domačini bi im iznosili piće i ocjenjivali čiji je konj ljepši i gizdaviji, dok bi mlade djevojke gledale koji je momak najljepši. Nakon svake utrke proglašavali bi se najbolji konji i jahači. Iako to nikada nije imalo natjecateljski karakter, proglašavanje najboljih imalo je svečano obilježje.

Dakle, ako bi netko malo bolje proučio povijest Babine Grede i konjogojstva u njoj, otkrio bi da su Babogreci genetski vezani uz te prekrasne životinje, jer što se može vidjeti u Babinoj Gredi, to nema ni jedno selo u Lijepoj našoj.

Konjogojstvena udruga Babina Greda trenutno ima 127 članova
od kojih je 25 počasnih članova.

O KONJIMA

Prvi pastuh (Favory monntenegra 599) lipicanske pasmine je došao u Babinu Gredu 1936.g. Njega je na izložbi u Beogradu 1937.g. Žaverije Stojanovć prodao (12000 dinara).

Ime lipicanac datira od 1580. godine, kada je osnovana ergela lipicanskih konja u Lipici. U ergeli su bile kobile i pastusi španjolskog i napuljskog podrijetla, koji su kasnije križani sa pastusima arapske, kladrubske i danske pasmine konja, sa genima španjolskog podrijetla.

Lipicanski konj je karakteristične građe, pravilna četverokuta. Glava je konveksno povijena, čelo usko, nosni hrbat je visok. Visoko nasađenog vrata, koji je lijepo savijen,dovoljno dug, dobro obložen mišićjem. Greben nije jasno odvojen, već bez prijelaza izlazi iz vrata prema leđima. Leđa su duga, jaka, nešto ulegnuta. Rep je visoko nasađen. Plećka je dovoljno duga, nadlaktica je proporcionalne dužine i položaja prema plećki, a kratka podlaktica uvjetuje visoke hodove koji su izrazito značajni za ovu pasminu konja. Kopita su malena i čvrsta. Sapi su okrugle, duge, a butovi idu duboko prema skočnom zglobu.

Hod je izrazito visok, što lipicanskom konju daje gracioznost (gizdavost u našem šokačkom govoru).

Najčešća boja je bijela, a prisutne su i dorataste i vrane, dok je alatasta rijetka.

S obzirom na njegovu izdržljivost, inteligenciju, ljepotu lipicanski je konj rasprostranjen u svijetu.

U Republici Hrvatskoj se uzgaja u Ergeli Đakovo i u Udrugama u mjestima Slavonije( Babina Greda, Županja, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Brod, Svilaj itd.). Babogredci ga uzgajaju od davnina , s pokoljenja na pokoljenje, a udruženo ga uzgajaju u Konjogojstvenoj udruzi Babina Greda od 10. travnja 1942.

Zdravko Vukovac
Dr.vet.med.

« 1 od 3 »

Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda

 

Kada netko u bližoj ili daljoj budućnosti bude opisivao život žitelja Babine Grede, neće moći mimoići i djelovanje babogredskih vatrogasaca, i to iz dva razloga. Prvi je da su oni sinovi toga našeg mjesta, a drugi se ogleda u aktivnostima povezanim sa življenjem Babogredaca  u cjelini. Pri tome mislim i na humanitarnu i preventivnu djelatnost koju od 1923. godine obavljaju brojne generacije članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Babinoj Gredi. Kada je riječ o vatrogastvu, jedina Spomenica nalazi se u Babinoj Gredi. To je poveća knjiga crvenih korica sa zlatotiskom, pohranjena je u posebnoj kutiji-poput kakve relikvije,a po svom sadržaju značajna za povijest vatrogastva. U toj dragocjenoj knjizi čitamo da je Utemeljiteljska skupština DVD Babina Greda održana 8. rujna 1923. godine. Kroničar Bašić zapisao je imena 2 utemeljitelja toga Društva.

Godine 1924. pri DVD Babina Greda osnovana je vatrogasna glazba,a prvi kapelnik bio je Josip Černjak.U travnju 1932. babogredski vatrogasci sudjeluju u spašavanju ljudi i imovine u velikoj poplavi i za to je DVD Babina Greda primilo najviše priznanje Crvenog križa iz Beograda. Posveta barjaka obavljena je 11. rujna 1932. godine.Tom prigodom Češkim medaljama odlikovano je pet babogredaca.

U nizu uzrečica među vatrogascima evo još jednog gesla iz Spomenice DVD Babina Greda: “Rad sa više žara za manje požara!”.

 

Ratni vihor ( 1941-1945 ) ugasio je djelovanje DObrovoljnog vatrogasnog društva u Babinoj Gredi,a nestala je i vatrogasna oprema .

DVD je obnovljen 1946. godine. Od tada do danas kroz vatrogasnu organizaciju prošle su mnoge generacije. Zajedničkim sredstvima, dobrovoljnim prilozima mještana, tada Mjesne zajednice, Vatrogasnog saveza općine i SIZ za zaštitu od požara općine Županja godine 1981. na mjestu starog i tjesnog spremišta izgrađen je Vatrogasni dom i nabvljena nova, suvremena oprema.

 

PODACI O DVD-u BABINA GREDA

 

Naziv i sjedište:  Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda, Bana Ivana Mažuranića 2

Kontakt telefon:  098/ 358-370

Odgovorna osoba: Valentin Katušić, 098/ 799-334

Datum osnivanja društva: 05.03.1923. godine

Cilj društva:  Zaštita i spašavanje materijalnih dobara i ljudskih života

Glavne aktivnosti društva:  Gašenje požara i spašavanje od elementarnih nepogoda

Djeluju po potrebi i operativno odrađuju vježbe na usavršavanju i u cilju uspješnih intervencija.

Surađuju sa općinskim i mjesnim udrugama,također surađuju sa velikim brojem vatrogasnih društava i sudjeluju na raznim natjecanjima.

 

-Društvo djeluje na području Općine Babina Greda i po naređenju županijskoga zapovjednika pružaju pomoć  Društvima koja traže pomoć

-Društvo broji 82 člana,što operativnih članova vatrogasaca,mladeži i djece

-Društvo osposobljava mladi kadar za iduće generacije

-U 2009. godini osposobljeno je 7 mladih vatrogasaca koji su položili vatrogasni ispit

-Financiraju se isključivo iz Općinskog proračuna

-Stanje opreme je solidno izuzev vozila koja su zastarjela

-Posjeduju vozilo marke “FAP” proizveden 1981. godine

-Posjeduju navalno vatrogasno vozilo marke “MERCEDES” proizvedeno 1974. godine

-Kapacitet vatrogasnog vozila “FAP” ima tank od 2000 litara vode

-Kapacitet vatrogasnog vozila “MERCEDES” ima tank od 2000 litara vode

 

Zbog starosti vozila uvijek se pojavljuje doza straha da im se vozilo ne pokvari prilikom izlaska na intervenciju.

Natjecanje vatrogasne djece i mladeži

Natjecanje vatrogasne djece i mladeži

 

U  Babinoj Gredi je u organizaciji Vatrogasne zajednice Vukovarsko-Srijemske županije održano 8.županijsko natjecanje  djece i mladeži. Djeca su izvodila dva puta vježbe s brentačama, mladež dvostruke s preprekama, a održana je i štafetna utrka po pravilniku za vatrogasno natjecanje. Od prijavljenih 35 ekipa natjecanju se odazvalo 29,muških ekipa je bilo 11,a ženskih 5.Najviše je ekipa pristiglo iz Otoka,Rajevog Sela te iz sela-domaćina Babina Grede jer to su mjesta čije su ekipe nastupile u sve četiri kategorije natjecanja: muške i ženske mladeži te muške i ženske dječje skupine. Od ostalih mjesta koja su se potrudila organizirati mlade vatrogasce tu su bili : Nuštar, Tompojevci ,Đeletovci, Privlaka, Komletinci, Stari Jankovci, Antin, Retkovci i Stari Mikanovci. Ukupno se natjecalo 11 ekipa muških i pet ženskih dječih ekipa od 6 do 12 godina te osam muških i pet ženskih ekipa mladeži od 12 do 16 . Među mladeži –ženskim ekipama najbolja je bila ekipa iz Antina ,2.mjesto zauzele su djevojke iz Nuštra,a 3.iz Otoka.Kod muške mladeži pobjedila je ekipa iz Cerne ,2.mjesto osvojila je ekipa iz Nuštra,a 3 .iz Komletinaca.Kod djevojčica su najbolje bile male vatrogaskinje iz Otoka,2. mjesto je osvojila ekipa iz Đeletovaca,a 3. Komletinci 1.

 

Najbolje su ekipe osvojile pobjedničke pehare i medalje koje su im uručili Zdenko Jukić, presjednik Županijske vatrogasne zajednice, i Mato Golubić, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana. Ekipe koje su osvojile prva mjesta sudjelovat će i na državnom natjecanju mladih vatrogasaca gdje će predstavljati svoje županije.

Đuro Stojanović,presjednik DVD-a Babina Greda ,izrazio je zadovoljstvo realizacijom natjecanja u njihovom mjestu i izrazio nadu u skoro ponavljanje sličnih događaja.

I sudionici natjecanja i predstavnici ŽVZ zadovoljni su domaćinstvom u našem mjestu, stoga se nadamo da nećemo dugo čekati na slične događaje-naglasio je Stojanović.

Novo vatrogasno vozilo

Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Babina Greda kupilo je novo vozilo  koje će koristiti za prijevoz vatrogasaca do požarišta ,za prijevoz na razne prigode i natjecanja .

 

Vozilo je kupljeno u Slavonskom Brodu u auto centru Radić , marke Citroen Jumper sa 9 sjedećih mjesta i full opremom.

 

Vozilo je plaćeno gotovinom koju je DVD Babina Greda dobilo iz općinskog proračuna Babine Grede za 2010 godinu koja im po zakonu pripada.

Skip to content