NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Odluka o objavi javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama. Sastavni dio ove Odluke je i tekst javnog natječaja sa natječajnom dokumentacijom.

ODLUKA I JAVNI NATJEČAJ DODJELA PROSTORA UDRUGAMA

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U BABINOJ GREDI

DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVA HIGIJENSKE POTREPŠTINE PROJEKT ZAŽELI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE U VLASNIŠTVU OPĆINE BABINA GREDA

Tekst javnog natječaja za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Babina Greda: Tekst Javni natječaj prodaja pl.mreže OBG

Obrazac ponude – Javni natječaj za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Babina Greda: Obrazac ponude Javni natječaj prodaja pl.mreže OBG

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BABINA GREDA

Dana 10. svibnja 2017.g. općinski načelnik Josip Krnić raspisao je “Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Babina Greda JAVNI POZIV

DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVA - PROMETNICA DO ZONE TEČINE

NOVI NATJEČAJI

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZAOPREMANJE INTERIJERA VATROGASNOG DOMA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OPREMANJE INTERIJERA ZGRADE VATROGASNOG DOMA ISPRAVAK DOKUMENTACIJE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE-ČITAONICE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE - ČITAONICE

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

OPĆI POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA NAJAM , KUPNJU I PRAVO GRAĐENJA U ZONI SAONICA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE IZRADE GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ŠPORTSKU DVORANU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU OPĆINSKE ZGRADE – HRVATSKI DOM

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA NABAVU USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU BABINE GREDE

NOVI NATJEČAJI

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZAOPREMANJE INTERIJERA VATROGASNOG DOMA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OPREMANJE INTERIJERA ZGRADE VATROGASNOG DOMA ISPRAVAK DOKUMENTACIJE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE-ČITAONICE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE - ČITAONICE

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA OPĆINE BABINA GREDA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

OPĆI POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA NAJAM , KUPNJU I PRAVO GRAĐENJA U ZONI SAONICA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE IZRADE GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ŠPORTSKU DVORANU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU OPĆINSKE ZGRADE – HRVATSKI DOM

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA NABAVU USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU BABINE GREDE

Skip to content