big7832055STJEPAN BÄURLEIN

Jedan od značajnijih đakovačko-srijemskih biskupa 20. stoljeća. rođen je 3. kolovoza 1905. godine u Babinoj Gredi. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, a gimnaziju u Đakovu i Travniku. Bogoslovske nauke studira u Đakovu gdje je zaređen za svećenika 1929. godine. Za biskupa je zaređen 29. lipnja 1957. zamjenivši dotadašnjeg biskupa Antuna Akšamović. Isticao se kao veliki pastoralni radnik i ljubitelj umjetnosti. Obnovio je biskupski dvor, sjemenište, katedralu, te uredio dijacezanski muzej i učinio ga pristupačnim puku. Zalagao se za rad i promicanje načela Drugog Vatikanskog koncila. Umro je 1973. i sahranjen je u biskupskoj kripti đakovačke katedrale.

 

big7837717MIJAT STOJANOVIĆ – rođen 26.rujna u B.Gredi. Ubraja se u najvažnije ličnosti hrvatske pedagogije 19.st. Čitavog se života sustavno bavio književnim i etnografskim radom. Djelovao je u Velikoj Kopanici, Otoku, Županji, Srijemskim Karlovcima i Zagrebu. Upoznao je sve uglednije ličnosti tadašnjeg hrvatskog kulturnog i političkog života (Gaja, Demetra, Vraza, Užarevića..) Svoje je radove najviše objavljivao u časopisu “Neven”, a radi i u suradnji s Bogoslavom Šulekom. Najpoznatija djela su mu Slike iz domaćeg života slavonskog naroda i iz prirode, Cvjetići s polja pobožnoga razmišljanja i njekoje poslovice za mladež, Zmaj sedmoglavi, Spisi za puk I,II, Zbirka narodnih poslovica, rieči i izrazah, Pučke pripovietke i pjesme, Narodne pripoviedke…Osim prosvjetiteljskih i pedagoških članaka, te putopisa, pisao je i pripovijetke za puk. Radio je i kao knjižničar u Hrvatsko-pedagoškom književnom zboru, bio je i predsjednik Zbora.Umro je u Zagrebu 18.rujna 1881.god. Njegov opus ima oko 8000 pisanih i tiskanih stranica.

 

MARIJAN VUKOVIĆ– rođen 1841., umro 1896. Bio je učitelj i pedagog, javni i kulturni pregalac. Napisao je šest knjiga te niz priloga za časopise. Njegov doprinos školi i školstvu bio je iznimno velik. Djelovao je u Babinoj Gredi, Gundincima, Vukovaru, Bjelovaru, Požegi, Osijeku i Gospiću. Najpoznatija djela su mu Sbirka zagonetaka, Hrvatske učiteljske skupštine, Učitelj i škola, Izkustveno dušoslovje.. Utemeljio je glasilo Škola – list za učitelje i prijatelje školstva , koji je izlazio godišnje u 12 brojeva.

 

DR. FRANJO VERIĆ – dr. Franjo Verić je posebno zaslužan za promicanje položaja i ugleda Općine Babina Greda, promicanje vrijednosti demokratskog društva i razvoj Općine Babina Greda u cjelini,te pomoći u razvijanju i realizaciji projekte Općine Babina Greda  (nova zgrada Općine, kanalizacija, čišćenje kanalske mreže) te donator knjiga Općinskoj narodnoj knjižnici.“ Slika od Franje Verića nalazi se u ažuriranom popisu udruga, sijedi gospodin u prvom planu, sliku izrezati da se vidi samo on.

 

ANDRIJA KNEŽEVIĆ – rođen 20.studenoga u B.Gredi, umro je 1906. Bio je učitelj i pedagog, hrvatski zemaljski školski nadzornik za pučke škole, pravni član Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora. Radio je u Babinoj Gredi, Vinkovcima, Sibinju, Garčinu , Beču. Značajan je njegov rad na školskom zakonu, bio je i član komisije za udžbenike i najveći doprinos dao je učiteljstvu i školstvu.

 

big78414625FRANJO BABIĆ– rođen je 19.prosinca 1908. u B.Gredi, a umire 13.travnja 1945.. Pisao je pjesme, novele i izvješća u Hrvatskom listu. Istraživao je o Čarugi i o njemu je napisao zanimljivu knjižicu koja je zatim prerasla u roman od 167 svezaka. U nedjeljnim brojevima Hrvatskoga lista izlazila su njegova Grgina pisma. Pisao je i popularni Narodni kalendar Čiče Grge Grgina koji je imao prosvjetnu, etičku, religioznu i zabavnu zadaću. Roman Vjerna zemlja bavi se problemom raslojavanja slavonskoga sela. Općinski načelnik prvo je njegovo kazališno djelo, a najpoznatija njegova drama je Graničarska ljubav ili Ivka.

 

thumb78415235ANA VERIĆ – rođena Petričević 1928. u Babinoj Gredi. Poznata u Hrvatskoj i izvan nje kao slikarica, pjesnikinja i sakupljačica narodnog blaga. Član je udruženja slikara naive u Hrvatskoj. Do danas je održala mnoge samostalne i skupne izložbe u domovini i inozemstvu, te objavila nekoliko zbirki pjesama.

Skip to content