Zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za Rebalans proračuna za 2015.g. i Prijedlog proračuna za 2016.g.

Zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano IV. izmjene i dopune prostornog plana Općine Babina Greda.

Zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Babina Greda 2016.g. – 2016.g.