Dana 18.09.2017.g. u vremenskom periodu 07:00 – 15:00 sati biti će zatvorena županijska cesta ŽC4218, cesta od Gundinaca do Babine Grede.