Dana 13. rujna 2018.g., četvrtak obavljati će se tehnički pregled traktora i priključnih strojeva u Općini Babina greda kod “Male sale” u vremenu 08:00 – 14:00 sati.