EU PROJEKTI - OPĆINA BABINA GREDA

EU PROJEKTI – OPĆINA BABINA GREDA

 

 1. Projekt – Energetska obnova zgrade Dom Hrvatske seljačke čitaonice na k.č.br. 1174, k.o. Babina Greda

Sufinancirano 51% – Vrijednost projekta 475.275,00 kuna

 

 1. Projekt – Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda

Sufinancirano 100% – vrijednost projekta 2.455.194,58 kuna

 

 1. Projekt – Izrada Strategije razvoja turizma Općine Babina Greda 2017. – 2022.

Sufinancirano 77%  – vrijednost projekta 113.750,00 kuna

 

 1. Projekt – WIFI4EU

Sufinancirano 100% – vrijednost projekta 110.000,00 kuna

 

 1. Projekt – Rekonstrukcija groblja i pješačkih staza

Sufinancirano 100% prihvatljivih aktivnosti ( najviše do 148.250,00 kuna) – vrijednost projekta 625.465,00 kuna

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Red. br. Godina
projekta
Infrastrukturni projekti Vrijednost
1. 2015 Izgradnja prometnice do radne zone „Tečine“ 1.030,769,36 kn
2. 2016 Interpretacijski centar Konji bijelci 693.447,49 kn
3. 2017 Novo krovište na zgradi Kralja Tomislava 4 – Mala sala 128.750,00 kn
4. 2017 Rekonstrukcija krova na zgradi Kralja Tomislava 4 – poslovne zgrade 180.131,25 kn
5. 2016-2018 Izgradnja nove upravne zgrade
Općine Babina Greda
4.000,000,00 kn
6. 2018 Uređenje javne površine i postavljanjem opločnjaka, staze na k.č. 1662/1 56.985,00 kn
7. 2018 Izgradnja školskog igrališta u Općini Babina Greda 950.000,00 kn
8. 2018 Izgradnja platoa ispred DVD-a 611.841,25 kn
9. 2018 Rekonstrukcija poljskih puteva 600.000,00 kn
10. 2018 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatsko seljačkoj čitaonici 487.330,43 kn

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BABINA GREDA 2016. - 2020.

Projekt Krčevine

 • Geotermalni izvori d.o.o. je u vlasništvu:
  • Vukovarsko – srijemske županije 50%
  • Općine Babina Greda 50%
 • Projekt geotermalni izvor „Krčevine” prostire se na 47ha
 • Ulaganje u projekt je do 200 milijuna eura
 • Osnivanje do 300 radnih mjesta
 • No, prije svega za sam početak je potrebno izbušiti 2 nove bušotine na dubini od preko 2000m, trošak bušenja iznosi = 35 milijuna eura.
 • Istraživanja koja je provela INA d.d. tijekom 2002. godine na bušotini izgrađenoj 1984. i 1985. godine, a koja se nalazi na području općine Babina Greda, ukazuju na zanimljiv potencijal geotermalne energije na tom području.
 • Ispitivan je dio kanala bušotine bez zaštitnih cijevi na dubini 2274-1767 m. Na tom intervalu probušene su karbonate mezozoika.

Prema rezultatima ovih mjerenja, najproduktivniji interval je na dubini od 2055-2053 m, dok ostatak također sudjeluje u proizvodnji s manjim udjelom. U tom proizvodnom dijelu u dubini izmjerena je maksimalna temperatura od 121,1º C u laganom porastu, a na dubini od 1750 m zabilježen je maksimalni tlak od 170 bara

 • . Elektrana na geotermalnu vodu
 • Marikultura (uzgoj soma i jegulja)
 • Izgradnja hladnjače
 • Izgradnja sušare za voće i povrće
 • Trim staza za konje „Lipicance” i izgradnja uzgajivačnice konja LIPICANACA
 • Izgradnja geotermalne rivijere sa svim pripadajućim sadržajem
 • Povezivanje OPG-a (razvoj seoskog turizma, ekološka proizvodnja zdrave hrane)

Ovo je završna verzija gospodarske zone kako će izgledati, sirovine i novac su osigurani, početak radova se očekuje u 10 mjesecu, vrijednost investicije cc 50 mil. eura, očekivani broj zaposlenih je 200 ljudi.

 

Projekt Tečine

Elektrana na bimasu snage 9.7 MW

Napajati će pola Vukovarsko-srijemske županije

Vrijednost invensticije je 50 mil. Eura

Greenfieldinvensticija – KOGENERACIJSKO POSTROJENJE koristi biomasu za proizvodnju električne I toplinske energije u indirektnom plinsko turbinskom procesu.

Ukupno zaposlenih zajedno sa elektranom na biomasu i staklenicima je 200 ljudi.

NOVA UPRAVNA ZGRADA OPĆINE BABINA GREDA

INVESTICIJA U BABINOJ GREDI

Za novu općinsku zgradu 1,9 milijuna kn

BABINA GREDA – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proteklog je tjedna donio odluku o neposrednom sudjelovanju u sufinanciranju projekta održive gradnje „Izgradnja zgrade Općine Babina Greda“. Zahtjev za financijsku potporu Babogredci su podnijeli početkom rujna. Ukupna vrijednost investicije je 4,6 milijuna kuna, od čega za Fond prihvatljivi troškovi, koji se tiču zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, iznose 2,6 milijuna kuna. Od toga su iznosa odobrena sredstva pomoći u visini od 71,26 posto, odnosno 1,9 milijuna kuna. Osnovne tehničke karakteristike projekta prihvatljive Fondu, stoji u obrazloženju odluke, su: konstrukcijski dijelovi stropa i vanjskih zidova niske toplinske provodljivosti, što daje optimalne mjere toplinske zaštite, a stolarija je s prekinutim toplinskim mostom i ugrađenim IZO staklima, čime se postiže znatno manji utrošak energije za pokrivanje energetskih potreba objekta u odnosu na standardnu gradnju.

Preostala sredstva za gradnju nove zgrade osigurat će Općina Babina Greda iz svoga proračuna, a novac je, doznajemo od načelnika Josipa Krnića, već osiguran, zahvaljujući bioelektrani u poduzetničkoj zoni.

– Dobili smo uplatu u iznosu od 1,6 milijuna kuna od Uni Viridasa za prvu ratu za zemljište – kaže Krnić.

Nova Upravna zgrada, veličine oko 280 četvornih metara, bit će sagrađena na lokaciji bivše mljekare u središtu sela. Uz uredske prostorije imat će i dva poslovna prostora koja će Općina moći iznajmiti mladim poduzetnicima za start-up tvrtke, i izići im ususret da mogu lakše funkcionirati. A u dogledno vrijeme Babogredci namjeravaju osnovati i agenciju za razvoj. Rok završetka investicije je kraj 2016. godine. Za 15-ak dana, najavljuje Krnić, Općina kreće u postupak javne nabave i raspisivanja natječaja. Dodaje da će od 2018. godine sve zgrade javne namjene koje se budu gradile u Hrvatskoj morati zadovoljavati najmanje A razred energetske učinkovitosti.

– Naša nova Upravna zgrada Općine bit će A+ energetskog razreda, takozvana pasivna kuća, prva javna zgrada takve vrste u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a vjerujem i šire. To je bio pilot-projekt koji smo radili. Imat će fotonaponske panele na zelenom krovištu, dizalice topline, izolaciju, najmanji utrošak grijanja, proizvodit će struju sama za sebe, a višak će isporučivati u energetski sustav. Kroz određen broj godina ona bi sama sebe trebala isplatiti – zaključuje Krnić.

STARA ZGRADA – MUZEJ

Sadašnja zgrada Općine sagrađena je još 1800. godine i pod zaštitom je. “Za troškove struje i plina godišnje izdvajamo 80-ak tisuća kuna, što znači da ćemo u deset godina uštedjeti 800 tisuća kuna samo za grijanje. Za staru zgradu izradit ćemo projekt i kandidirati ga na natječaj Ministarstva kulture. Namjeravamo je pretvoriti u Općinski zavičajni muzej gdje će biti izložena djela lokalnih slikara, ali i rukotvorine, narodne nošnje… i time na neki način zaokružiti priču bogate kulturne ponude u našemu selu”, kaže Krnić.

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

REALIZACIJA PROJEKATA OPĆINE BABINA GREDA

 1. Izgradnja kružnog toka – od ukupne investicije 3.400.000,00 kuna + PDVpripadajući dio Općine sa PDV-om iznosio je 491.308,63 kune.

1.Projekt rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u Babinoj Gredi u građevinu Vatrogasnog doma

– Rekonstrukcija zgrade DVD-a

-ukupno utrošeno 1.467.749,69 kuna

-financirano – iz sredstava općinskog proračuna – 543.126,97 kuna

– sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU- 748.000,00

– sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 176.622,72

– opremanje interijera Vatrogasnog doma sa ukupnim iznosom od 131.593,27 kuna

-iz sredstava općinskog proračuna –66.369,33 kuna

– Županija sufinancirala sa 65.223,94 kuna

 

2.Izgradnja Čitaonice „Donja Mala“

 • -vrijednost investicije 639.239,05 kuna
 • -sufinancirano sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 220.000,00 kuna
 • – sredstva koja terete općinski proračun iznose od 419.239,05 kuna.

3.Izgradnja nerazvrstane ceste do Poslovne zone „Tečine“

-ukupna vrijednost 1.285.972,50 kuna

-kandidiran iznos od 90% (1.157.375,25 kuna) kod MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

– općinski troškovi koji prate ovaj projekt sa izradom projektne dokumentacije sa geod. podlogom iznose 172.847,25 kuna

 

4.Nabava komunalne opreme – kanti i kontejnera (zeleni otoci)

nabavka 960 kanti zelenih i plavih za domaćinstva te kontejnera za 5 zelenih otoka u iznosu od 477.847,65 kuna

-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je sa iznosom 348.400,00 kuna

Sredstva općinskog proračuna su u iznosu 129.447,65 kuna

 

KANDIDIRANJE

1.Kod FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST kandidirali smo:

 • Energetski certifikat javne rasvjete – iznos od 12.000,00 kuna +PDV
 • Izrada Strategije razvoja Općine-
 • Nabavka komunalne opreme – 100 kompostera- na iznos 58.112,00 +PDV
 • Nabavka 960 žutih kanti za domaćinstva – na iznos 144.000,00 + PDV

-Akcijski plan energetski održivog razvoja Općine Babina Greda – na iznos 60.000,00 +PDV

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1.Izvršene su III Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda – iznosilo 37.500,00kuna                                                                                                               1.Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite zgrade općine- u tijeku

2.Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar- u tijeku

 

VODOVOD I KANALIZACIJA

3.Projektnu dokumentaciju za odvodnju sukladno Zakonu o vodama predali smoVinkovačkom vodovodu i kanalizaciji za čega smo utrošili sredstva financirana od Ministarstva poljoprivrede u iznosu 486.731,00 kuna i 121.682,75 kuna sredstvima općinskog proračuna

Također je izvršen prijenos vodne građevine – vodovodne mreže Vinkovačkom vodovodu sa procijenjenom vrijednosti u iznosu od 3.486.802,02 kuna u obliku temeljnog uloga.

STIPENDIRANJE STUDENATA

Počevši od 2009. godine, Općina Babina Greda je financirala svake godine po 1.000,00 kuna mjesečno 10 studenata, odnosno do sada za tu namjenu utrošeno je 540.000,00 kuna.

 

Ukupno se stipendiralo (bilo jednu ili više godina) 49 studenta sa područja Općine Babina Greda.

Skip to content