Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:

Općina Babina Greda
n/r Branko Leninger
Vladimira Nazora 3
32 276 Babina Greda

ili

e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac za prijavu:

Prijava komunalnog nereda

Skip to content