U tijeku su i radovi na popločavanju korita rijeke Berave.