Radovi na izgradnji platoa ispred DVD-a napreduju.