REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 322-01/19-10/2

URBROJ: 2212/02-02/19-01-1

U Babina Greda 26. veljače 2019.g.

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 11/09, 04/13, 03/14, 01/18 i 13/18), Općinski načelnik Općine Babina Greda donosi,

 

O D L U K U

  

I

             Ovom se odlukom ukida održavanje sajma 25-og svakog mjeseca. Mjera ukidanja trajati će do daljnjeg. Za cijelo područje Republike Hrvatske uvedene su mjere preventive zbog ugroženosti uslijed pojave svinjske kuge. Cjelokupno područje Republike Hrvatske nalazi se u posebnoj fazi ugroženosti od ove opasne bolesti, te su iz tog razloga uvedene posebne mjere predostrožnosti.

 

II

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

   Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                            Josip Krnić