DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U BABINOJ GREDI

DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU - HIGIJENSKE POTREPŠTINE PROJEKT ZAŽELI

PLAN NABAVE ZA 2018.g.

PLAN NABAVE ZA 2016.g.

JAVNA NABAVA - IZGRADNJA PROMETNICE DO RADNE ZONE TEČINE

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA VEZANO UZ ČLANAK 13.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Vladimira Nazora 3

32 276 Babina Greda

 

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interese vezano

uz članak 13. Zakona o javnoj nabavi

 

Na temelju izjave iz članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima javni naručitelj Općina Babina Greda, Vladimira nazora 3, 32276 Babina Greda, OIB: 45800936748, iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Babina Greda, 20. veljače 2015. godine

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

POSTUPAK NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.

vezano za javno poziv za dostavu ponuda koji je objavljen 19.07.2016.g. obavještavamo da je rok za dostavu ponuda skraćen sa 13 dana na 10 dana, tako da je zadnji dan za dostavu ponuda 29.07.2016.g.

Odluka opremanje inter.centar

Javni poziv – oprema Interpret.centar

Odluka o odabiru -KONTROLA TLA

Odluka o odabiru -Interpretacijski centar, građevina

Poziv – Električna energija

Općina Babina Greda – troškovnik 2016. novo

Dopuna poziva za dostavu ponuda.
Poštovani, molim Vas da uz dostavu Vaše ponude za opskrbu električnom energijom dostavite i slijedeće dokaze:
1. Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, opskrbe električnom energijom
2. Dokaz o upisu u sudski registar
3. popis ugovora o opskrbi električnom energijom u zadnje tri godine.
Pročelnik JUO:
Boris Bauković, mag.oec.

POSTUPAK JAVNE NABAVE, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.