PLAN NABAVE ZA 2021.g.

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA

JAVNA NABAVA 2020.g.

DON GROBLJE

DON Reciklažno dvorište

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020.g.

PLAN NABAVE ZA 2020.g.

IZJAVE O SUKOBU INTERESA

JEDNOSTAVNA NABAVA 2020.g.

ODLUKA – AKORD NABAVA I POSTAVLJANJE ŽARDINJERA, OGLEDALA I STALKA ZA KIŠOBRANE

ODLUKA – AKSION RAD STROJEVA

ODLUKA – AKSION RADOVI NA UREĐENJU DIJELA KANALA ČEVATOVO

ODLUKA – AKSION RADOVI NA UREĐENJU DIJELOVA CESTA

ODLUKA – AKSION TARUPIRANJE RASLINJA U KANALIMA

ODLUKA – AKSION ZACJEVLJENJE KANALA

ODLUKA – IZRADA PROJEKTA

ODLUKA – NARCOR POSTAVLJANJE OGRADE KOD DVD-a BABINA GREDA

ODLUKA – RUŠENJE OBJEKTA

ODLUKA – SANIRANJE PARKIRALIŠTA

ODLUKA – SERVIS VENTILKONVEKTORA

ODLUKA – STRUČNI NADZOR 2.FAZA JAVNA RASVJETA

ODLUKA – UKRAS UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI MRTVAČNICE

ODLUKA O ODABIRU – RAD DROBILICE I RAD BAGERA

ODLUKA O ODABIRU – RADOVI UREĐENJA I NASIPANJA POLJSKOG PUTA

ODLUKA O ODABIRU – 2. FAZA JAVNA RASVJETA

ODLUKA – AKSION IZRADA PLATOA TERASE ZI.ZIDOVA NADSTREŠNICA ČITAONICA KLADAVAC

ODLUKA – AKSION TARUPIRANJE JAVNIH POVRŠINA U LUČICI

ODLUKA – AKSION TARUPIRANJE JAVNIH POVRŠINA ULICA MIJAT STOJANOVIĆA

ODLUKA – DIG PROJEKT ENERGETSKI CERTIFIKAT ČITAONICA JELAS

ODLUKA – E.ON ENERGIJA OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

ODLUKA – ELABORAT KONZ.USLUGE PRIP.DOK.PROJEKT STEM

ODLUKA – FIN.POMOĆ OŠ MIJAT STOJANOVIĆ DRUGI OBRAZOVNI MATERIJAL

ODLUKA – FONS UPRAVLJANJE PROJEKTOM RECIKLAŽNO DVORIŠTE

ODLUKA – GRANIT TRADE j.d.o.o. POSTAVLJANJE ODRA ZA POKOJNIKE MRTVAČNICA

ODLUKA – LARVICIDNI TRETMAN KOMARACA I MONITORING KOMARACA

ODLUKA – NABAVKA BEZKONTAKTNIH DEZINFEKCIJSKIH UREĐAJA

ODLUKA – NARCOR POSTAVLJANJE OGRADE NOGOMETNOG IGRALIŠTA

ODLUKA – PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

ODLUKA – ROBUR, NABAVKA I UGRADNJA KLIZNIH VRATA MRTVAČNICA

ODLUKA – SECURITAS POSTAVLJANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA DJEČJEG VRTIĆA

ODLUKA – SOKOL d.o.o. STROJNA KOŠNJA TRAVE

ODLUKA PROJEKTANTSKI NADZOR RD IPB OSIJEK

JEDNOSTAVNA NABAVA 2019.g.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2018.g.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017.g.

PLAN NABAVE ZA 2019.g.

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U BABINOJ GREDI

DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU - HIGIJENSKE POTREPŠTINE PROJEKT ZAŽELI

PLAN NABAVE ZA 2018.g.

PLAN NABAVE ZA 2016.g.

JAVNA NABAVA - IZGRADNJA PROMETNICE DO RADNE ZONE TEČINE

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA VEZANO UZ ČLANAK 13.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Vladimira Nazora 3

32 276 Babina Greda

 

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interese vezano

uz članak 13. Zakona o javnoj nabavi

 

Na temelju izjave iz članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima javni naručitelj Općina Babina Greda, Vladimira nazora 3, 32276 Babina Greda, OIB: 45800936748, iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Babina Greda, 20. veljače 2015. godine

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

POSTUPAK NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.

POSTUPAK JAVNE NABAVE, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.

Skip to content