PLAN NABAVE ZA 2020.g.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2019.g.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2018.g.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017.g.

PLAN NABAVE ZA 2019.g.

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U BABINOJ GREDI

DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU - HIGIJENSKE POTREPŠTINE PROJEKT ZAŽELI

PLAN NABAVE ZA 2018.g.

PLAN NABAVE ZA 2016.g.

JAVNA NABAVA - IZGRADNJA PROMETNICE DO RADNE ZONE TEČINE

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA VEZANO UZ ČLANAK 13.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Vladimira Nazora 3

32 276 Babina Greda

 

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interese vezano

uz članak 13. Zakona o javnoj nabavi

 

Na temelju izjave iz članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima javni naručitelj Općina Babina Greda, Vladimira nazora 3, 32276 Babina Greda, OIB: 45800936748, iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Babina Greda, 20. veljače 2015. godine

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

POSTUPAK NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.

POSTUPAK JAVNE NABAVE, ODLUKE O ODABIRU - 2016.g.