Isplata šteta za građevine vršiti će se počevši od sutra, tj. od 11. siječnja 2018.g. od 09:00 sati u prostorijama Općine Babina Greda.