EDUKACIJA GOSPODARSTVENIKA O PROPISIMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA

Vukovarsko-srijemska županija, Velika županijska vijećnica

Glagoljaška 27
10:00-13:00

PROGRAM EDUKACIJE