SASTANAK – TEMA IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U BABINOJ GREDI

Categories:

Dana, 05. ožujka 2018.g. održan je u prostorijama Općine Babina Greda sa temom Izgradnja školske sportske dvorane u Babinoj Gredi.

Nazočili su: Božo Galić – župan Vukovarsko – srijemske županije, Jadranka Mustapić – Karlić – pročelnica Upravnog odjela za školstvo VSŽ, Ivan Jukić – ovlašteni građevinski sudski vještak, Hrvoje Čuljak – pročelnik Službe za prost.plan.gradnju i zaštitu okoliša, Vjekoslav Krstić – voditelj projekta, Đurđica Babić – ravnateljica O.Š. “Mijat Stojanović” Babina Greda, Josip Krnić – načelnik Općine Babina Greda, Tomo Đaković – zamjenik načelnika, Vijećnici Općine Babina Greda: Jakob Verić, Jakob Ličanin, Josip Gregorović, Željko Knežević – Babina Greda, Antun Omazić – Babina Greda.

Zaključak sastanka je: Prihvaća se opcija 3. Trošak građenja dvodijelne dvorane u Babinoj Gredi (sa borilištem dimenzija trodijelne dvorane) sa zatrpavanjem iskopane jame –trošak 18.484.400,00 kuna (bez PDV-a), a za zaokruživanje financijske konstrukcije za realizaciju navedenog projekta zadužuje se Župan Vukovarsko-srijemske županije (ukoliko sredstva budu premašivala iznose po Sporazumu o sufinanciranju između Ministarstva, Županije i Općine).

 

 

 

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Categories:

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Općina Babina Greda ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • IZGRADNJA – VVK d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32 100 Vinkovci, OIB: 45533143162